Wodorosiarczan sodu

Inne nazwy: Bisulfat sodu

Nr CAS: 7681 -38 – 1

Nr WE: 231 – 665 – 7

Nr REACH: 01-2119552465-36

Wzór chemiczny: NaHSO4

Postać fizyczna: Ciało stałe, Kryształy, granulki

ADR:

Zapach: bez zapachu

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 315 °C

Gęstość względna: 2,43 g/cm3 (20°C)

Opis

Wodorosiarczan sodu (NaHSO4), znany także jako bisulfat sodu, jest silnie kwasową solą monosodową kwasu siarkowego. Występuje w postaci białego proszku lub granulek i jest rozpuszczalny w wodzie, tworząc kwasowe roztwory. Ze względu na swoje właściwości kwasowe, jest szeroko stosowany w przemyśle do regulacji pH, jako składnik detergentów, w produkcji papieru, w przemyśle spożywczym jako regulator kwasowości, oraz w procesach czyszczenia i oczyszczania. Wodorosiarczan sodu jest również używany w laboratoriach jako reagent chemiczny. Należy obchodzić się z nim ostrożnie, ponieważ może powodować podrażnienia skóry, oczu i dróg oddechowych.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!