Kwas amidosulfonowy

Inne nazwy: Kwas sulfamidowy

Nr CAS: 5329-14-6

Nr WE: 226-218-8

Nr REACH: 01-2119488633-28-xxxx

Wzór chemiczny: H2NSO3H

Postać fizyczna: Ciało stałe koloru białego. Biały, krystaliczny proszek

ADR: UN 2967

Zapach: Bez zapachu

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 205°C

Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (25°C)

Opis

Kwas amidosulfonowy, znany również jako kwas sulfaminowy, to organiczny związek chemiczny o strukturze zawierającej grupę aminową (-NH2) i grupę sulfonową (-SO3H). Jest to bezbarwna substancja krystaliczna, która jest stosowana przede wszystkim jako składnik środków czyszczących, np. w detergentach, środkach dezynfekujących, a także jako kwasowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Kwas amidosulfonowy ma właściwości higroskopijne, co oznacza, że łatwo przyciąga i wiąże cząsteczki wody z otoczenia. Jest to substancja o umiarkowanej toksyczności, dlatego należy zachować ostrożność w jej stosowaniu i przechowywaniu.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!