Mocznik nawozowy

Inne nazwy: Mocznik N46

Nr CAS: 57-13-6

Nr WE: 200-315-5

Nr REACH: 01-2119463277-33-xxxx

Wzór chemiczny: NH2CONH2

Postać fizyczna: Ciało stałe

ADR:

Zapach: Specyficzny

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Brak dostępnych danych

Gęstość względna: Brak danych

Więcej informacji

Kategoria: Branża:

Opis

Mocznik nawozowy, znany również jako mocznik, jest organicznym związkiem chemicznym, który jest powszechnie stosowany jako składnik nawozów w rolnictwie. Występuje w postaci białych kryształów lub granulek, które mogą być stosowane jako nawóz w rolnictwie do poprawy plonów i jakości upraw. Mocznik dostarcza roślinom azot, który jest niezbędny do ich wzrostu i rozwoju. Jest to bezwonny lub może mieć lekki zapach amoniaku. Jego temperatura topnienia/krzepnięcia wynosi około 132,7 °C, a gęstość względna wynosi około 1,32 g/cm³ przy temperaturze 20°C. Mocznik nawozowy odgrywa kluczową rolę w wspieraniu wydajności upraw rolniczych.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!