Mocznik roztwór 40% i 45%

Inne nazwy: Roztwór karbamidu

Nr CAS: 57-13-6

Nr WE: 200-315-5

Nr REACH: 01-2119463277-33-0044

Wzór chemiczny: CH4N2O

Postać fizyczna: Bezbarwny lub lekko żółtawy przezroczysty płyn

ADR:

Zapach: Сharakterystyczny zapach amoniaku

Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~134°C

Gęstość względna: 1,20 g/cm³ (20°C)

Więcej informacji

Opis

Roztwór mocznika o stężeniu 40-45% to wodny roztwór zawierający ureę (karbamid) w proporcji 40-45% objętości. Urea jest organicznym związkiem chemicznym, powszechnie stosowanym jako składnik nawozów, zarówno w rolnictwie, jak i w ogrodach. Ponadto, roztwór mocznika jest używany jako środek konserwujący w przemyśle spożywczym, dodatek do produktów kosmetycznych oraz składnik niektórych leków farmaceutycznych. Jego bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz charakteryzuje się charakterystycznym zapachem amoniaku. Ze względu na swoje wszechstronne zastosowanie i łagodne właściwości, roztwór mocznika jest popularnym składnikiem wielu produktów i procesów przemysłowych.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!