Chlorek żelaza II 40%

Inne nazwy: Dwuchlorek żelaza 

Nr CAS: 13478-10-9 

Nr WE: 231-843-4 

Nr REACH: brak 

Wzór chemiczny: FeCl2·4H2O 

Postać fizyczna: roztwór  

ADR: 

Zapach: Bezwonny 

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 105 – 110 °C 

Gęstość względna: Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna

Więcej informacji

Opis

Chlorek żelaza II w 40% roztworze to substancja chemiczna, która zawiera 40% chlorku żelaza II (FeCl2) w wodnym roztworze. Jest to bezbarwny lub lekko żółtawy płyn, wykorzystywany głównie jako środek koagulujący w procesach oczyszczania wody, zwłaszcza w oczyszczalniach ścieków i uzdatnianiu wody pitnej. Jego główne zastosowania obejmują usuwanie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych poprzez powodowanie agregacji cząstek zanieczyszczeń, co ułatwia ich późniejsze usuwanie. Chlorek żelaza II w 40% roztworze jest również stosowany w niektórych procesach przemysłowych, takich jak produkcja pigmentów czy syntez chemicznych. 

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!