Kwas siarkowy

Inne nazwy: Kwas siarkowy (VI)

Nr CAS: 7664-93-9

Nr WE: 231-639-5

Nr REACH: 01-2119458838-20-0057

Wzór chemiczny: H2SO4

Postać fizyczna: bezbarwna do lekko szarej, opalizująca, lepka ciecz

ADR: UN 1830

Zapach: ostry, duszący zapach SO2.

Temperatura topnienia/krzepnięcia: +1,8°C (98.5 %); -3.7°C (97,5 %);-12.6°C (96 %);-27°C (93 %)

Gęstość względna: 1,8144-1,8305 kg/l (90-100% kwas siarkowy)

Więcej informacji

Opis

Kwas siarkowy (H2SO4) to silny kwas chemiczny o charakterystycznym zapachu dwutlenku siarki. Jest bezbarwną lub lekko szarą, opalizującą, lepką cieczą. Jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Podczas procesu rozpuszczania kwasu siarkowego w wodzie wydziela się duża ilość ciepła. Ma to miejsce ze względu na reakcję egzotermiczną, w której energia jest uwalniana w postaci ciepła.

Kwas siarkowy, ze względu na swoje silne właściwości chemiczne, znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu oraz w rolnictwie i ogrodnictwie:

· Produkcja akumulatorów: Wykorzystywany jako elektrolit, który umożliwia przepływ prądu między elektrodami w akumulatorach.

· Przemysł petrochemiczny: Stosowany do neutralizacji i usuwania zanieczyszczeń w produkcji olejów, smarów, nafty oraz parafiny.

· Przemysł nawozowy: Kwas siarkowy jest składnikiem nawozów wapniowych, superfosfatów oraz fosforanu i siarczanu amonu, poprawiając jakość gleby i wzrost roślin.

· Górnictwo i metalurgia: Wzbogacanie rud miedzi jest jednym z zastosowań kwasu siarkowego w tych branżach.

· Przemysł detergentów: Wykorzystywany w produkcji detergentów, np. laurylosiarczanu sodu.

· Przemysł kosmetyczny: Stosowany do produkcji surowców, wody utlenionej i substancji zapachowych.

· Produkcja innych kwasów: Kwas siarkowy jest używany do produkcji kwasu solnego, azotowego i fosforowego.

· Ogrodnictwo: Służy do zakwaszania wody stosowanej w ogrodnictwie oraz do przygotowywania pożywek dla roślin.

· Przemysł papierniczy: Wykorzystywany do wybielania papieru.

· Przemysł tekstylny: Jako środek do wybielania wełny.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!