Chlorek potasu

Inne nazwy: Potasowy chlorek 

Nr CAS: 7447-40-7 

Nr WE: 231-211-8 

Nr REACH: Substancja nie podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 [REACH] 

Wzór chemiczny: KCl 

Postać fizyczna: Ciało stałe koloru białego do kremowego 

ADR: nie podlega przepisom transportu 

Zapach: Bez zapachu 

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 770°C 

Gęstość względna: 1,989 g/cm3 

Opis

Chlorek potasu, również znany jako potasowy chlorek lub KCl (skrót chemiczny), to sól potasu i kwasu solnego. Jest powszechnie wykorzystywany jako nawóz potasowy w rolnictwie, ze względu na zawartość potasu, niezbędnego pierwiastka do wzrostu i rozwoju roślin. Ponadto, jest stosowany w przemyśle spożywczym jako dodatek do żywności, głównie jako regulator pH i konserwant.

Chlorek potasu – zastosowanie

Jego właściwości sprawiają, że jest także wykorzystywany w medycynie, w przemyśle farmaceutycznym oraz w produkcji niektórych kosmetyków. Chlorek potasu ma szerokie zastosowanie, zarówno w uprawie roślin, jak i w różnych sektorach przemysłowych, co czyni go istotnym składnikiem wielu produktów i procesów. 

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!