Kwas solny

Inne nazwy: Kwas chlorowodorowy

Nr CAS: 7647-01-0

Nr WE: 231-595-7

Nr REACH: 01-2119484862-27-xxxx

Wzór chemiczny: HCl

Postać fizyczna: Ciecz

ADR: UN 1789

Zapach: Duszący

Temperatura topnienia/krzepnięcia: < – 20°C

Gęstość względna: >1123 kg/m3 w 20°C

Opis

Kwas solny, zwany również kwasem chlorowodorowym, jest nieorganicznym związkiem chemicznym z grupy kwasów beztlenowych, znany ze swojej potężnej siły kwasowej. Jest on w stanie rozpuszczać większość metali, choć wyjątkiem są metale szlachetne. Choć sam w sobie jest bezbarwny, czasami można spotkać go w postaci żółtego zabarwienia, wynikającego z obecności zanieczyszczeń jonów żelaza. Kwas solny jest znany od dawna, a jego popularne nazewnictwo “kwas solny” wywodzi się od tradycyjnej metody otrzymywania go z kwasu siarkowego i soli kamiennej.

W różnych gałęziach przemysłu kwas solny odgrywa kluczową rolę. W farmacji wykorzystuje się go do syntezy leków, takich jak kwas askorbinowy czy kwas para-aminobenzoesowy. W przemyśle

włókienniczym stosuje się go do neutralizacji resztek alkalicznych w procesie czyszczenia bawełny przed bieleniem oraz do barwienia materiałów. W produkcji kosmetyków pełni funkcję regulującą pH wody, a w przemyśle elektrycznym jest używany do produkcji układów scalonych. Kwas solny znajduje również zastosowanie w cukrownictwie, garbarstwie, budownictwie oraz w produkcji chemii gospodarczej, barwników, tworzyw sztucznych i nawozów.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!