Wodorotlenek sodu (roztwór 50%)

Inne nazwy: Ług sodowy roztwór, soda kaustyczna

Nr CAS: 1310-73-2

Nr WE: 215-185-5

Nr REACH: 01-2119457892-27-xxxx

Wzór chemiczny: NaOH

Postać fizyczna: Bezbarwna ciecz

ADR: UN1719

Zapach: Bezwonny

Temperatura topnienia/krzepnięcia: + 1°C

Gęstość względna: 1,33 g/cm3 (15°C)

Więcej informacji

Opis

Soda kaustyczna, znana również jako wodorotlenek sodu lub ług sodowy, jest związkiem chemicznym o charakterze nieorganicznej zasady. Jest to substancja syntetyczna, która może być wytwarzana poprzez reakcję wody z sodem lub jego aktywnymi związkami, takimi jak wodorkiem sodu, tlenkiem sodu i alkoholanami sodu. W postaci stałej ma biały kolor i krystaliczną strukturę. Rozpuszcza się bardzo dobrze zarówno w wodzie, jak i w alkoholach, co prowadzi do wydzielania znacznych ilości ciepła oraz tworzenia silnie żrącego ługu sodowego, który jest bezbarwną i bezzapachową cieczą.
W przemyśle soda kaustyczna znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach, takich jak chemia gospodarcza, produkcja nawozów, klejów, olejów oraz smarów. W żywności może być stosowana jako regulator pH (oznaczana kodem E524).

Ług sodowy znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, między innymi:
• Produkcji detergentów i barwników.
• Wytwarzaniu mydła.
• Jako główny składnik preparatów do oczyszczania rur kanalizacyjnych.
• W produkcji szkła wodnego z krzemionki, wykorzystywanego do produkcji wysokiej jakości klejów silikonowych i farb.
• W produkcji sztucznego jedwabiu.
• W przemyśle gumowym do regeneracji kauczuku oraz produkcji gumy.
• W procesach uzdatniania wody w celach przemysłowych.
• Podczas rafinacji ropy i olejów mineralnych.
• Podczas przerobu ciekłych produktów koksowania.
• W przemyśle papierniczym.
• W przemyśle spożywczym jako dodatek regulatora kwasowości (oznaczany kodem E524).
• W procesie wytwarzania specjalistycznych surfaktantów do zastosowań budowlanych i przemysłowych.
• W końcowym etapie produkcji dodatków do tworzyw sztucznych, używanych m.in. w budownictwie, jako środek neutralizujący.
• Do produkcji dodatków do betonu i zapraw cementowych, takich jak superplastyfikatory i dyspergatory, jako substancja neutralizująca.
Dodatkowo, nasza firma od dawna posiada certyfikaty GMP+ oraz ISO 9001, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i standaryzację jakości naszych produktów.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!