Kwaśny siarczyn amonu 70%

Inne nazwy: Wodorosiarczyn amonu

Nr CAS: 10192-30-0

Nr WE: 233-469-7

Nr REACH: 01-2119537321-49-0000

Wzór chemiczny: NH4HSO3

Postać fizyczna: Żółta ciecz

ADR:

Zapach: Lekki zapach amoniaku

Temperatura topnienia/krzepnięcia:

Gęstość względna: 1,4 g/cm3 (20°C )

Więcej informacji

Kategoria: Branża:

Opis

Kwaśny siarczyn amonu o stężeniu 70% to roztwór chemiczny zawierający główny składnik – kwaśny siarczyn amonu (NH4HSO3) w ilości 70%. Jest to bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz o charakterystycznym zapachu. Kwaśny siarczyn amonu jest używany głównie jako środek konserwujący w przemyśle spożywczym, aby przedłużyć trwałość produktów spożywczych poprzez hamowanie rozwoju drobnoustrojów. Ponadto, znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, fotograficznym i chemicznym jako składnik różnych procesów technologicznych. Ze względu na swoje właściwości konserwujące i stabilizujące, jest szeroko stosowany, zachowując przy tym bezpieczeństwo i skuteczność w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!