Kwas mrówkowy

Inne nazwy: –

Nr CAS: 64-18-6

Nr WE: 200-579-1

Nr REACH: 01-2119491174-37-xxxx

Wzór chemiczny: HCOOH

Postać fizyczna: Bezbarwna lub lekko żółta ciecz

ADR: UN1779

Zapach: Ostry

Temperatura topnienia/krzepnięcia: -13°C

Gęstość względna: 1,195 g/cm3 (20°C)

Więcej informacji

Opis

Kwas mrówkowy, znany również jako kwas metanowy, jest najprostszym karboksylowym kwasem organicznym. Naturalnie występuje w pokrzywach oraz jadzie mrówek. Produkowany przemysłowo z tlenku węgla i innych związków, jest żrącą cieczą o ostrym zapachu. Wykorzystywany w przemyśle paszowym, chemii gospodarczej i innych dziedzinach, jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna o numerze UN 1779.

Kwas mrówkowy, znany również jako kwas metanowy, jest szeroko stosowany ze względu na swoje różnorodne właściwości:

· Preparaty grzybobójcze: Dzięki swoim właściwościom grzybobójczym, jest częstym składnikiem preparatów grzybobójczych i zakwaszających, stosowanych do zwalczania grzybów.

· Synteza organiczna: Ma znaczące zastosowanie w syntezie organicznej, np. w otrzymywaniu kwasu szczawiowego.

· Pszczelarstwo: W pszczelarstwie jest wykorzystywany do zwalczania roztocza Varroa destructor, groźnego pasożyta pszczół.

· Konserwant: Posiada silne właściwości grzybobójcze, co sprawia, że znajduje zastosowanie jako konserwant w przemyśle spożywczym. Pod oznaczeniem E236 jest dodatkiem do żywności.

· Medycyna: W medycynie wykorzystywany jest jako środek rozszerzający naczynia krwionośne oraz do porażania receptorów czuciowych i bólowych.

· Produkcja zwierzęca i weterynaria: W produkcji zwierzęcej i weterynarii stosowany jest jako zakwaszacz w paszach, w stężeniach od 0,2% do 1%.

· Farbiarstwo i garbarstwo: Wykorzystywany jest również w farbiarstwie do impregnacji tkanin oraz w garbarstwie jako środek dezynfekujący.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!