Mocznik techniczny

Inne nazwy: Karbamid, urea

Nr CAS: 57-13-6

Nr WE: 200-315-5

Nr REACH: 01-2119463277-33-XXXX

Wzór chemiczny: NH2CONH2

Postać fizyczna: Ciało stałe, kryształy lub granulki barwy białej do słomkowej.

ADR:

Zapach: Bezwonny lub lekki zapach amoniaku

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 132,7 °C

Gęstość względna: 1,32 g/cm³ (20°C)

Więcej informacji

Opis

Mocznik techniczny, znany również jako karbamid lub urea, jest organicznym związkiem chemicznym o szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Występuje w postaci białych kryształów lub granulek, które są bezwonne lub mogą mieć lekki zapach amoniaku. Mocznik techniczny znajduje zastosowanie głównie jako składnik nawozów w rolnictwie oraz w przemyśle paszowym jako dodatek do pasz dla zwierząt. Jest również wykorzystywany w chemii i materiałach budowlanych, na przykład jako składnik niektórych klejów i produktów do impregnacji drewna. Jego temperatura topnienia/krzepnięcia wynosi około 132,7 °C, a gęstość względna wynosi około 1,32 g/cm³ przy temperaturze 20°C. Mocznik techniczny odgrywa istotną rolę w wielu procesach przemysłowych, jednak należy stosować ostrożność ze względu na jego łagodne właściwości drażniące i palność.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!