Kwas fosforowy (techniczy/spożywczy 75% i 85%)

Inne nazwy: Kwas ortofosforowy

Nr CAS: 7664-38-2

Nr WE: 231-633-2

Nr REACH: 01-2119485924-24-xxxx

Wzór chemiczny: H3PO4

Postać fizyczna: Bezbarwna, przeźroczysta, lepka ciecz

ADR: UN1805

Zapach: Bezwonny, czasem wyczuwalny zapach H2S

Temperatura topnienia/krzepnięcia: – 17°C

Gęstość względna: 1,5788 g/cm3 (15°C)

Opis

Kwas fosforowy (H₃PO₄) występuje w dwóch głównych stężeniach: 75% i 85%. Jest to nieorganiczny związek chemiczny, który znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym oraz jako substancja pomocnicza w wielu innych dziedzinach.

W przemyśle spożywczym kwas fosforowy używany jest jako regulator kwasowości, substancja konserwująca oraz substancja dodatkowa. Stosuje się go do regulacji pH, kwaszenia żywności, a także jako substancję żelującą i stabilizator w różnych produktach spożywczych, takich jak napoje, przetwory owocowe, konserwy, wyroby cukiernicze i inne.

W przemyśle chemicznym i farmaceutycznym kwas fosforowy jest wykorzystywany do produkcji nawozów fosforowych, detergentów, środków czyszczących, leków, barwników oraz wielu

innych substancji chemicznych. Kwas fosforowy 75% i 85% jest również używany do procesów technologicznych, takich jak usuwanie rdzy, czyszczenie powierzchni metali oraz jako składnik elektrolitów w akumulatorach.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!