Glikol monoetylenowy

Inne nazwy: Monoetylenowy glikol, Etylenodiol

Nr CAS: 107-21-1

Nr WE: 203-473-3

Nr REACH: 01-2119456816-28-xxxx

Wzór chemiczny: C2H6O2

Postać fizyczna: Bezbarwna ciecz o niewielkiej lepkości

ADR: nie podlega przepisom transportu

Zapach: Łagodny

Temperatura topnienia/krzepnięcia: < -12,5°C

Gęstość względna: 1,113 kg/m3 przy 20°C

Opis

Glikol monoetylenowy, powszechnie znany jako etylenoglikol, to bezbarwna, lepka ciecz o słodkim smaku, która jest powszechnie stosowana w różnych dziedzinach przemysłu. Jest to organiczny związek chemiczny, który znajduje szerokie zastosowanie, przede wszystkim jako składnik płynów chłodniczych do silników samochodowych, a także jako rozpuszczalnik w przemyśle chemicznym.

Glikol monoetylenowy MEG

Etylenoglikol jest również używany w produkcji włókien poliestrowych, żywic, farb, lakierów oraz w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Należy jednak pamiętać, że etylenoglikol może być toksyczny dla ludzi i zwierząt, dlatego należy zachować ostrożność w jego użytkowaniu i przechowywaniu.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!