Węglan sodu lekki

Inne nazwy: Soda kalcynowana

r CAS: 497-19-8

Nr WE: 207-838-8

Nr REACH: 01-2119485498-19-XXXX

Wzór chemiczny: Na2CO3

Postać fizyczna: Ciało stałe koloru białego do lekko brunatnego

ADR:

Zapach: Bezwonny

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 851°C

Gęstość względna: 2,52-2,53 g/cm3 (20°C)

Więcej informacji

Opis

Węglan sodu lekki, znany również jako soda kalcynowana lekka lub soda solvay, to nieorganiczny związek chemiczny o formule Na2CO3. Jest to biały, krystaliczny proszek, który rozpuszcza się w wodzie, tworząc słabo alkaliczny roztwór. Węglan sodu jest szeroko stosowany w przemyśle, głównie jako składnik w produkcji szkła, jako środek zmiękczający wodę w procesach prania i czyszczenia, oraz w produkcji innych chemikaliów. Dzięki swoim właściwościom alkalicznym, znajduje zastosowanie również w regulacji pH w basenach oraz jako składnik niektórych produktów spożywczych i farmaceutycznych. “Lekki” odnosi się do jego gęstości i tekstury, co odróżnia go od “sody ciężkiej”, która jest bardziej zbitym produktem.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!