Nadtlenek wodoru aseptyczny 35%

Inne nazwy: Woda utleniona

Nr CAS: 7722-84-1

Nr WE: 231-765-0

Nr REACH: 01-2119485845-22

Wzór chemiczny: H2O2

Postać fizyczna: Bezbarwna ciecz

ADR: UN2014

Zapach: Bez zapachu

Temperatura topnienia/krzepnięcia: – 33°C (35 % nadtlenek wodoru), -51°C (roztwór 50%), -56°C (roztwór 60%)

Gęstość względna: 1,07 g/cm3 (35 % nadtlenek wodoru)

Więcej informacji

Opis

Nadtlenek wodoru aseptyczny 35%, znany również jako perhydrol, to środek dezynfekcyjny o silnych właściwościach utleniających. Jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym, lekkim zapachu wodoru. Stosowany jest głównie w medycynie do dezynfekcji ran i zabiegów chirurgicznych. W przemyśle spożywczym wykorzystuje się go do higieny powierzchni i narzędzi. W kosmetyce znajduje zastosowanie jako składnik dezodorantów i środków wybielających. Nadtlenek wodoru aseptyczny 35% jest stosunkowo stabilny w normalnych warunkach, ale należy zachować ostrożność w jego obchodzeniu ze względu na jego silne właściwości utleniające.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!