Siarczan glinu

Inne nazwy: Aluminiowy siarczan

Nr CAS: 10043-01-3

Nr WE: 233-135-0

Nr REACH: 01-2119531538-36-xxxx

Wzór chemiczny: Al2(SO4)3 (x14 H2O)

Postać fizyczna: Ciało stałe koloru białego

ADR:

Zapach: Bez zapachu

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 770°C

Gęstość względna: 1,50 – 1,70 g/cm3

Więcej informacji

Kategoria: Branża:

Opis

Siarczan glinu, znany również jako aluminiowy siarczan, to nieorganiczny związek chemiczny o formule Al2(SO4)3. Jest to biały, czasami lekko szary lub różowawy proszek, który rozpuszcza się w wodzie, tworząc roztwór kwaśny. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, głównie w oczyszczaniu wody, jako koagulant pomagający usuwać zanieczyszczenia, oraz w przemyśle papierniczym do klaryfikacji roztworów i jako środek utwardzający papier. Siarczan glinu jest także stosowany w garbarstwie, jako środek garbujący skóry, oraz w medycynie, w niewielkich ilościach, jako adiuwant w szczepionkach. Pomimo swojej użyteczności, wymaga ostrożności podczas obchodzenia się, ponieważ może być drażniący dla skóry, oczu i dróg oddechowych.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!