Siarczan sodu

Inne nazwy: sól Glauberska

Nr CAS: 7757-82-6

Nr WE: 231-820-9

Nr REACH: 01-2119519226-43-xxxx

Wzór chemiczny: Na2SO4

Postać fizyczna: Ciało stałe koloru białego

ADR:

Zapach: Bez zapachu

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 884°C

Gęstość względna: 2,7 g/cm3 (25°C )

Opis

Siarczan sodu, inaczej zwany solą Glauberską, to nieorganiczny związek chemiczny otrzymywany poprzez reakcję kwasu siarkowego z węglanem sodu. Jest to biały krystaliczny proszek, dobrze rozpuszczalny w wodzie. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, przede wszystkim jako surowiec do produkcji mydeł, barwników, szkła, a także jako środek przeciwobrzękowy w medycynie. Dodatkowo, jest wykorzystywany w procesach uzdatniania wody oraz jako składnik niektórych detergentów i środków czyszczących.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!