Kwas azotowy (roztwór 60%)

Inne nazwy: Kwas azotowy (V)

Nr CAS: 7697-37-2

Nr WE: 231-714-2

Nr REACH: 01-2119487297-23-XXXX

Wzór chemiczny: HNO3

Postać fizyczna: Ciecz koloru żółtego

ADR: UN2031

Zapach: Ostry, charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepnięcia: -18°C (1013 hPa)

Gęstość względna: 1,31 g/cm3 (20°C)

Opis

Kwas azotowy, substancja nieorganiczna, to silny kwas tlenowy. Główny składnik, grupa azotanowa, zawiera azot na V poziomie utlenienia. W skali przemysłowej, otrzymuje się go przeważnie przez reakcję amoniaku z tlenem w obecności katalizatora na bazie platyny. Czysty kwas azotowy to przezroczysta ciecz, choć przechowywany przez dłuższy czas może zmieniać się w kolorze, przyjmując odcienie żółci lub brązu, szczególnie pod wpływem temperatury i światła. Na powietrzu kwas azotowy wydziela dym, który zawiera tlenek azotu(IV) o charakterystycznym zapachu, szkodliwym dla układu oddechowego. Stężony roztwór kwasu azotowego wykazuje działanie korodujące i jest bardzo reaktywny chemicznie. Rozcieńczanie go jest procesem, który wydziela energię. Choć dymiący kwas azotowy nie pali się i jest odporny na uderzenia, iskry i wstrząsy, może tworzyć mieszaniny wybuchowe z niektórymi substancjami, takimi jak nafta, węglowodory i alkohole. Zgodnie z przepisami ADR, kwas azotowy jest sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna, o numerze UN 2031.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!