Wodorotlenek wapnia

Inne nazwy: wapno hydratyzowane,uwodnione wapno, wapno gaszone, wodorotlenek wapnia, wapno budowlane, wapno tłuste, wapno chemiczne, wapno wykonczeniowe, wapno masona, diwodorotlenek wapnia, wapno, woda wapienna

Nr CAS: 1305-62-0

Nr WE: 215-137-3

Nr REACH: 01-2119475151-45-xxxx

Wzór chemiczny: Ca(OH)2

Postać fizyczna: Proszek koloru białego do beżowego

ADR:

Zapach: Bez zapachu

Temperatura topnienia/krzepnięcia: > 450°C

Gęstość względna: 2,24 g/cm3

Opis

Wodorotlenek wapnia, znany również jako wapno palone, to substancja nieorganiczna o białym kolorze i krystalicznej strukturze. W swojej czystej postaci występuje w postaci proszku. Jest rozpuszczalny w wodzie, tworząc roztwór alkaliczny, co czyni go użytecznym w wielu zastosowaniach przemysłowych oraz rolniczych. W budownictwie stosowany jest do produkcji zapraw murarskich oraz jako składnik cementu, zapewniając mu właściwości wiążące. W rolnictwie wykorzystywany jest jako nawóz wapniowy do regulacji pH gleby oraz poprawy jej struktury. Dodatkowo, jest stosowany jako środek dezynfekujący w oczyszczalniach ścieków oraz jako składnik niektórych produktów kosmetycznych, gdzie może działać jako stabilizator pH.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!