Wodorotlenek sodu płatki/granulki

Inne nazwy: Ług sodowy, soda kaustyczna

Nr CAS: 1310-73-2

Nr WE: 215-185-5

Nr REACH: 01-2119457892-27-xxxx

Wzór chemiczny: NaOH

Postać fizyczna: Biały proszek lub granulki

ADR: UN1823

Zapach: Bezwonny

Temperatura topnienia/krzepnięcia: – 9°C (roztwór 7,5 %)

Gęstość względna: 2,12-2,13 g/cm3 (> 98,5 %)

Opis

Wodorotlenek sodu, znany również jako ług sodowy, soda żrąca czy soda kaustyczna (NaOH), jest silną, nieorganiczną zasadą o budowie krystalicznej i właściwościach higroskopijnych. Rozpuszcza się w wodzie, tworząc silnie żrący, bezbarwny i bezzapachowy roztwór, który jest śliski w dotyku i może powodować oparzenia. Ze względu na swoje reaktywne właściwości, wodorotlenek sodu znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, w tym w produkcji detergentów, mydła, preparatów do udrażniania rur, szkła wodnego, sztucznego jedwabiu, gumy oraz w procesach uzdatniania wody. Działa również jako regulator kwasowości E524 w przemyśle spożywczym. Wodorotlenek sodu reaguje z kwasami, tlenkami niemetali, tworząc sole sodowe, oraz łatwo wchodzi w reakcje z metalami amfoterycznymi, wydzielając wodór. Jest substancją, która musi być przechowywana w szczelnie zamkniętych naczyniach, aby uniknąć reakcji z dwutlenkiem węgla z powietrza. Ze względu na swoje korodujące działanie na metale i potencjalnie niebezpieczne reakcje, wymaga ostrożności w obchodzeniu się.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!