Wodorosiarczyn sodu

Inne nazwy: Kwaśny siarczyn sodu roztwór

Nr CAS: 7631-90-5

Nr WE: 231-548-0

Nr REACH: nie istotne (mieszanina)

Wzór chemiczny: NaHSO3

Postać fizyczna: Jasnożółta ciecz

ADR:

Zapach: Ostry, charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 5°C

Gęstość względna: 1,35 g/cm3

Więcej informacji

Opis

Wodorosiarczyn sodu (NaHSO3), znany również jako bisulfit sodu, to związek chemiczny o silnych właściwościach redukujących. Ma on postać białych kryształów lub proszku, który dobrze rozpuszcza się w wodzie, tworząc kwaśny roztwór. Związek ten jest wytwarzany głównie przez absorpcję dwutlenku siarki (SO2) w roztworze wodorotlenku sodu. Jest to substancja, która łatwo reaguje z tlenem z powietrza, co sprawia, że jest skutecznym środkiem antyoksydacyjnym. Ze względu na te właściwości, wodorosiarczyn sodu jest wrażliwy na warunki przechowywania i musi być chroniony przed dostępem powietrza, aby uniknąć jego utleniania. Jego roztwór charakteryzuje się ostrym zapachem przypominającym dwutlenek siarki, co wynika z jego zdolności do uwalniania tego gazu podczas rozpuszczania w wodzie lub reakcji z kwasami. Wodorosiarczyn sodu wykazuje również właściwości dezynfekujące i jest stosowany w procesach oczyszczania, choć nie w tak dużym zakresie, jak niektóre bardziej dedykowane substancje dezynfekcyjne. Bezpieczne obchodzenie się z wodorosiarczynem sodu wymaga odpowiednich środków ostrożności, ponieważ może on drażnić skórę, oczy oraz układ oddechowy. Przy pracy z substancją zaleca się stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym rękawic, okularów ochronnych oraz maski z filtrem przeciwpyłowym w przypadku ryzyka wdychania pyłu lub aerozoli.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!