Urotropina

Inne nazwy: Urotropina stabilizowana/niestabilizowana, Heksametylenotetramina, metenamina

Nr CAS: 100-97-0

Nr WE: 202-905-8

Nr REACH: 01-2119474895-20-XXXX

Wzór chemiczny: C6H12N4

Postać fizyczna: Ciało stałe koloru białego

ADR: UN1328

Zapach: Amoniakalny

Temperatura topnienia/krzepnięcia:

Gęstość względna: 1,33 g/cm3 (20°C )

Więcej informacji

Opis

Urotropina, znana również jako metenamina, to wielofunkcyjny związek chemiczny stosowany w różnorodnych dziedzinach przemysłu i medycyny. W przemyśle medycznym, dzięki swoim właściwościom bakteriobójczym, urotropina jest wykorzystywana do leczenia infekcji dolnych dróg moczowych oraz nadmiernej potliwości. W pirotechnice, jest kluczowym składnikiem w produkcji wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych, takich jak RDX, HMTD czy oktogen. W przemyśle spożywczym, jako środek konserwujący oznaczony numerem E239, pomaga w przedłużaniu trwałości produktów. W produkcji przemysłowej, metenamina jest wykorzystywana jako substrat do wytwarzania żywic fenolowo-formaldehydowych, które są kluczowe w produkcji bakelitu.

Urotropina dodatkowe zastosowania

Dodatkowo, służy jako ekologiczne paliwo turystyczne w formie tabletek, a także jako inhibitor korozji w kwaśnych środkach czyszczących i trawiących. Urotropina jest również stosowana w procesach obróbki powierzchniowej, takich jak malowanie natryskowe, obróbka przed zanurzeniem i odlewanie.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!