Siarczan żelaza

Inne nazwy: Pix – 113

Nr CAS: 10028-22-5

Nr WE: 233-072-9

Nr REACH: 01-2119513202-59-xxxx

Wzór chemiczny: Fe2(SO4)3

Postać fizyczna: ciecz

ADR: UN3264

Zapach: Bez zapachu charakterystycznego

Temperatura topnienia/krzepnięcia: -35 °C

Gęstość względna: brak dostępnych danych

Opis

Siarczan żelaza (III), o wzorze chemicznym Fe2(SO4)3, jest nieorganicznym związkiem chemicznym będącym źródłem trójwartościowego żelaza w roztworach wodnych. Jest to substancja stała, zazwyczaj występująca w formie żółtych lub brązowych kryształów, proszku, lub jako roztwór.

Siarczan żelaza PIX 113 – zastosowanie

Używany głównie w przemyśle wodnym do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody jako koagulant, pomaga w usuwaniu zawiesin i zanieczyszczeń przez wytrącanie. Znajduje również zastosowanie w przemyśle chemicznym, produkcji farb i lakierów jako pigment oraz w rolnictwie jako środek poprawiający jakość gleby. Ze względu na swoje właściwości koagulacyjne i zdolność do usuwania fosforanów, siarczan żelaza jest cennym składnikiem w procesach przemysłowych i środowiskowych.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!