Wodorowęglan amonu

Inne nazwy: Kwaśny węglan amonu

Nr CAS: 1066-33-7

Nr WE: 213-911-5

Nr REACH: 01-2119486970-26-XXXX

Wzór chemiczny: NH4HCO3

Postać fizyczna: Bezbarwny proszek

ADR:

Zapach: Lekki, amoniakalny

Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie określone

Gęstość względna: 1,58 g/cm3 przy 20 °C

Więcej informacji

Opis

Wodorowęglan amonu, znany również jako węglan amonowy lub sól Volta, to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze NH4HCO3. Jest to biała, krystaliczna substancja, która rozpuszcza się w wodzie, wydzielając przy tym chłód. Wodorowęglan amonu ma charakterystyczny, słaby zapach amoniaku i jest stosowany głównie jako środek spulchniający w piekarnictwie, ponieważ pod wpływem ciepła rozkłada się na dwutlenek węgla, wodę i amoniak, co pomaga w podnoszeniu ciasta. Ze względu na to, że amoniak ulatnia się podczas pieczenia, nie pozostawia niepożądanych posmaków w gotowym produkcie. Związek ten znajduje również zastosowanie w produkcji proszków gaśniczych i jako składnik nawozów. Ze względu na swoje właściwości, wodorowęglan amonu jest użyteczny w różnych aplikacjach przemysłowych i gospodarstwach domowych.

Zamówienie możesz złożyć telefonicznie

lub przez formularz kontaktowy!